Zorgbedrijf Meetjesland verankert de openbare zorg

14 Oktober 2018

Zorgbedrijf Meetjesland verankert de openbare zorg

foto: Zorgbedrijf Meetjesland beheert 80 assistentiewoningen waarvan 15 in de wijk Begijnewater  

Samenwerking tussen OCMW's garandeert voortbestaan van openbare zorg

 

De zorg werd openbaar gehouden ipv te privatiseren. In samenwerking met OCMW Evergem en Nevele werd het Zorgbedrijf Meetjesland opgericht met de bedoeling de thuiszorg (sociale poetsdienst en gezinszorg) en het rusthuis in openbare handen te houden.

 

De kwaliteit en geïntegreerde aanpak van publieke zorg wordt gewaarborgd door intergemeentelijke samenwerking

 

Zo kan er concurrentie blijven bestaan voor de privé-rusthuizen, op vlak van kwaliteit en van betaalbaarheid voor de burger. Een aantal politieke partijen zien die zorg liever in private handen, gericht op winst. Met Maldegem en onze  partners waren wij de eersten die dit deden over gemeentegrenzen heen! Zo staan we ook sterker.

 

Door deze organisatievorm werkt onze thuiszorg en het rusthuis bovendien zelfstandiger tav de lokale politiek. De aansturing gebeurt nu veel meer door de leidinggevenden en door de zorgverleners zelf, zodat de focus en specialisatie ten volle op een kwaliteitsvolle zorg ligt.

 

https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be