Nieuws

Picknickers in het park genoten opnieuw van rijk gevulde tafel en gezellige babbels

We hadden geluk met het weer en het was weer fijn genieten op onze jaarlijkse picknick in het park met Groen sympathisanten. Reactie van een deelnemer: "Ik had wel verwacht dat het goed ging zijn. Maar het proeven van alle verschillende bereidingen was nog lekkerder dan ik vooraf had  gepeisd."
 • Picknickers in het park genoten opnieuw van rijk gevulde tafel en gezellige babbels

  We hadden geluk met het weer en het was weer fijn genieten op onze jaarlijkse picknick in het park met Groen sympathisanten. Reactie van een deelnemer: "Ik had wel verwacht dat het goed ging zijn. Maar het proeven van alle verschillende bereidingen was nog lekkerder dan ik vooraf had  gepeisd."
 • Persbericht: Groen gaat voor verdere verlaging van personenbelasting, en toont dat fusie met Damme niet combineerbaar en nadelig is

  Tijdens de persconferentie, in aanwezigheid van alle lokale mandatarissen en voorzitter, reageerden we met Groen Maldegem op enkele balonnetjes die de voorbije maanden door de coalitiepartner werden opgelaten omtrent een verdere verlaging van de personenbelasting in Maldegem en een mogelijke fusie met Damme. Groen is verheugd dat de coalitiepartner wil meewerken aan een verdere verlaging van de personenbelasting, idealiter tot 7%, zoals in ons verkiezingsprogramma stond en wat op basis van de actuele cijfers realistisch is zonder de dienstverlening aan de Maldegemnaars in gevaar te brengen. In het begin van deze legislatuur met Groen mee in de meerderheid schaften we ook al de onrechtvaardige algemene gemeentebelasting af, voerden we een eerste verlaging van de personenbelasting door van 8% naar 7,5%. En krijgen alle Maldegemnaars sindsdien elk jaar opnieuw 1 of meerdere rollen huisvuilzakken cadeau. Een fusie met Damme is echter financieel niet haalbaar als we de personenbelasting voor Maldegemnaars verder willen verlagen. Dan stevenen we in de loop van de volgende legislatuur met de voorgestelde fusiegemeente en nadat het geld uit Vlaanderen (deel schuldovername als stimulans voor de eerste 10 fusies) werd opgesoupeerd, uiteindelijk af op een jaarlijks verlies van minstens 1,7 miljoen euro. Groen Maldegem is o.a. daarom tegen een fusie met Damme en is er ook van overtuigd dat Maldegem als gemeente groot genoeg is om op eigen kracht verder te gaan.
 • Prik de datum voor de 15de Groene Pluim

  30 jaar in de gemeenteraad, 15 jaar Groene Pluim ... dat verdient een bijzondere editie! Wordt vervolgd, hou het in het oog.
 • Picknick in het park

  Kom jij ook naar de Groen picknick in het park op zondagmiddag 20 augustus 2017 met aansluitend mogelijkheid tot recreatieve fietstocht Onze traditionele picknick komt er aan. Samen met Groenmandatarissen, leden en sympathisanten verzamelen we in het park. Traditioneel brengt iedereen picknick (aperitiefje, maaltijd, dessertje, drank) mee voor het aantal personen waarmee men aanwezig is. Alles wordt uitgestald en ieder proeft van de aanwezige lekkernijen! Nadien voorzien we een fietstochtje langs rustige wegen. Wie daar zin in heeft, brengt dus zeker de fiets mee.
 • Solidariteit in de tuin

  Probleemstelling Mijn kleine, ommuurde stadstuintje grenst aan het St.-Annapark.  De vracht gemeentebladeren die ik in de tuin binnen krijg, is nogal indrukwekkend. Elk blad dat binnenvalt, blijft ook in mijn tuin liggen want de wind kan er geen enkel wegblazen.Overweging tot oplossing
 • Natuur en landbouw beschermen en ondersteunen

  Het Maldegemse gemeentebestuur (CD&V en Groen) heeft een motie goedgekeurd om natuur én landbouw te ondersteunen. De boodschap is duidelijk: de Vlaamse regering moet haar natuurgebieden beter beschermen en moet getroffen landbouwbedrijven vergoeden. Met de goedkeuring van deze motie geeft het gemeentebestuur een duidelijk signaal aan de Vlaamse regering.  De motie kwam er naar aanleiding van het plan Programmatische Aanpak Stikstof en de groene, oranje en rode kaarten die in dit kader werden toegestuurd aan landbouwbedrijven. Eind april 2014 besliste de Vlaamse Regering immers om de uitstoot van stikstof en ammoniak aan te pakken. Die schadelijke stoffen verzuren de lucht en hebben een negatieve impact op de natuur. Via het plan PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) beschermt Vlaanderen haar belangrijkste natuurgebieden.  Beide meerderheidspartijen hielden een constructief debat over de kwestie en dienden daarop een gemeenschappelijke motie in op de gemeenteraad. 'Samen met onze coalitiepartner willen we dat de Vlaamse regering rekening houdt met onze voorwaarden. We pleiten onverminderd voor natuurherstel, maar flankerend moeten getroffen gemengde familiale landbouwbedrijven volledig gecompenseerd worden vanuit de Vlaamse en Europese landbouwfondsen', aldus schepen Erwin Goethals. 
 • Uit de dromen van de lente wordt in de winter confituur gemaakt

  Maldegems 'Eetbaar park' gelanceerd bij het begin van de lente. In de winter van 2013 kapte de gemeente Maldegem, na goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos,  achteraan in park Wallyn de 160 bomen van een dennenbosje. De corsicaanse dennen stelden op ecologisch vlak weinig voor. Een monotoon bestand van allemaal gelijkaardige bomen trekt niet veel verschillende soorten andere planten en dieren aan. Nochtans snakt de aarde naar méér in plaats van naar minder biodiversiteit. Dit deel van het park werd bovendien weinig bezocht door mensen. Redenen om in te grijpen dus. Na de kapping namen spontaan twee mensen contact op met de gemeente. Diëgo Van de Keere en Mark De Pauw  natuurkenner, moestuinier en/of imker stelden aan de groendienst voor om mee te werken aan een ecologisch en sociaal verantwoorde nieuwe aanplanting. Daar had schepen van openbare werken Erwin Goethals, verantwoordelijk voor de groendienst en het parkbeheer en een voorstander van de korte voedselketen, uiteraard wel oor naar. 'In onderling overleg kwam het werkgroepje tot het idee 'Eetbaar park'. Het college van burgemeester en schepenen ging op haar beurt akkoord met het voorstel om dit stukje park deze sociale en ecologische functie te geven.
 • 360 tot 600 euro minder afvalbelasting én belasting op lonen en wedden daalt van 8 naar 7,5 %

    In Maldegem schafte de meerderheid op voorstel van Groen de milieubelasting van 75 euro af. Over zes jaar vermindert de rechtstreekse belasting voor de mensen dus met 450 euro of met 300 euro
 • Schoolomgeving Kleit aangepast in functie van jongsten en oudsten

    Het gemeentebestuur liet, na overleg met de school en de buurt, een autovrije wandelzone aanleggen ter hoogte van het senioren-onder-de-toren-huis van het ocmw en de vrije school De Kleitheuvel. De ingangen van de school, waar kinderen springen en rennen en waar ouders en grootouders wachten op hun spruiten, zijn op die manier totaal veilige verblijfsplekken zonder dat de toegankelijkheid in het gedrang komt. Een brede groenzone sluit die wandelzone af van de rijweg. De parkeerplaatsen aan de overkant van de straat en die voorbij de inrit naar sporthal De Berken, werden ook in een met borduren versterkt plantsoen ingetekend. De doortocht van Kleit-centrum ziet er hierdoor een stuk smaller uit wat automatisch leidt tot trager verkeer. Auto's kunnen in die zone nauwelijks nog wild parkeren waardoor de chaos een eind uit de buurt van de schoolingang blijft. Door de ingreep krijgen kinderen die op het zebrapad aan de school willen oversteken ook een veel beter zicht op de rijweg want er staan geen geparkeerde voertuigen meer. De halve bollen die destijds wel wat problemen gaven, zijn verwijderd.