Nieuws

 • 11 prioritaire punten uit ons programma

  11 tergend haalbare Groen voorstellen voor een beter bestuur Voor ons volledig programma klik je .
 • Nieuw Gemeentehuis: groene accenten maar financiële miskleun

  Eindelijk een fractielokaal, dubbel glas, isolatie, een ringleiding voor gehoorgestoorden en een lift! Geert Dhont, het eerste groene raadslid in 1988, vroeg al bij het begin van de jaren '90 naar een lift toen de raadszaal enkel met trappen te bereiken was. Gehandicapte personen konden geen lid worden van de gemeenteraad, konden niet eens naar de raadszitting komen luisteren, konden niet terecht op de financiële dienst, op de personeelsdienst, ? Tegelijk met deze sociale en democratische tekortkoming, vroegen de groenen naar dubbel glas en naar de isolering van het dak. Later kwam daar, uit democratische overwegingen, nog de vraag naar een fractielokaal bij waar de verschillende gemeenteraadsfracties een vergaderzaal ter beschikking zouden krijgen. De schepencolleges en de fractievergaderingen van de meerderheid vinden/vonden in het gemeentehuis plaats, de oppositie moest/moet haar plan trekken in privé-woningen of ?zalen. De opeenvolgende burgemeesters Rotsart de Hertaing en De Roo slaagden er tot 2004 in om deze groene boot af te houden. Pas twintig jaar na onze eerste vraag is deze groene realisatie een feit: er is een lift in het gemeentehuis, er is overal dubbel glas, het dak is geïsoleerd en er is een fractielokaal voorzien. Groen is vandaag heel trots: vijf groenvoorstellen uitgevoerd. Er kwam inderdaad nog een vijfde realisatie bij tijdens de uitvoering van het project zelf. Groen-raadslid Lies Dhondt bekwam de installatie van een ringleiding voor gehoorgestoorden waardoor die zich in het nieuwe gemeentehuis op één afgezonderde geluidsbron kunnen richten zonder last te hebben van achtergrondgeluiden. De kleur van de deuren van het gerenoveerde gebouw geeft het aan, we hebben een gemeentehuis met erg duidelijke groene accenten.Groen stemde tijdens de voorontwerpfase voor renovatie en nieuwbouw.
 • Gemeenteraad en milieuraad buiten spel gezet bij beslissingen toekomstig afvalbeleid

  Persbericht van Groen Meetjesland +  Afvalintercommunale IVM laat geen democratische inspraak toe van de verkozen organen van de 19 deelnemende gemeentes.
 • Provincie zet actief in op windenergie. Felicitaties voor vooruitstrevende aanpak!

    Eind maart stelde het provinciebestuur een afwegingskader voor windmolens in Oost-Vlaanderen voor. Bedoeling is om aan de hand van een aantal criteria te zoeken naar de best geschikte locaties om windmolens te plaatsen in onze provincie. De provincie gaat hiermee voluit voor windenergie. Groen is enthousiast over dit initiatief.Waarom inzetten op windenergie?
 • Groen Maldegem vraagt aandacht voor behoud basismobiliteit

  Uit de besparingsplannen van De Lijn blijkt dat lijn 87 (Maldegem-Aalter-Deinze) zwaar wordt getroffen. Het houdt onder meer in dat de dienstverlening op daluren teruggeschroefd wordt naar één bus per 120 minuten en de afschaffing van deze dienst op zondag. Hieronder leggen wij uit waarom deze buslijn broodnodig is voor Maldegem en schuiven we alternatieven naar voor.  Groen Maldegem vindt dit onaanvaardbaar. In tijden van steeds duurder wordende brandstofprijzen, waarin iedereen geleidelijk aan onder druk komt te staan, is ingrijpend en vooral blind besparen op openbaar vervoer onaanvaardbaar. Als deze besparingsplannen doorgaan, betekent dit teruggaan naar de situatie van 10 jaar terug: pure vervoersarmoede! Laten we de ogen even opentrekken.
 • Sociale huisvesting toch geen prioriteit voor CD&V?

  Op de gemeenteraad van september 2011 vraagt het college of de gemeente akkoord kan gaan met de aanleg van een weg met nutsvoorzieningen voor een verkaveling van 19 loten tussen Kapelaanstraat, Bloemestraat en de achtertuinen van de bewoners in de Noordstraat. Het gaat om de ontsluiting van een stuk grond in het centrum dat op het gewestplan ingekleurd is als woongebied. Bovendien bestaat de verkaveling uit relatief kleine en dus relatief betaalbare kavels. Groen! is helemaal voorstander van dit soort van projecten: laagbouwwoningen binnen het weefsel van onze kern. Dit soort van projecten maakt de benutting van woonuitbreidingsgebieden die vandaag landbouwgrond of bos zijn, overbodig.Als het om huisvesting gaat vindt Groen bovendien dat het realiseren van een veel hoger aantal sociale woningen in onze gemeente een absolute noodzaak is. Tot voor kort dachten we in burgemeester De Roo en schepen Taeldeman op dat vlak onvoorwaardelijke medestanders te hebben. Het punt op de agenda van september doet ons sterk twijfelen.
 • Ronde van Maldegem

  De Ronde Van Maldegem: burgers vragen vooral respect! Als inwoner van de Edestraat bezocht ik de 'wijkvergadering' die door het gemeentebestuur werd belegd om te luisteren naar de voorstellen en vragen van de mensen. Los van de vraag of dit om een verkiezingsinitiatief gaat van de meerderheid ? zie de bedenkingen op het einde van het artikel ? was het een interessante ontmoeting. Opvallend veel politici, ex-politici en kandidaat ? politici in de zaal. Opvallend weinig jongeren in de zaal, integendeel, een meerderheid aan 50-plussers. Opvallend weinig mensen in de zaal ten opzichte van het aantal inwoners van de betrokken wijk. Opvallend hoe de meest uiteenlopende vragen toch allemaal in dezelfde richting gingen. Ik merk de belangrijkste bekommernis van deze groep van mensen ook in mijn eigen werkveld, mijn eigen leven. Een beschouwing:Sluikstorten in de openbare vuilnisbak, parkeren op voet- of fietspad, oorverdovend lawaai maken, hondenpoep achterlaten, een paviljoentje slopen in het park, je drankblikje in de struiken keilen, een scheidsrechter uitschelden, je kauwgom tegen de onderkant van je bank plakken, met je voeten tegen het glas van het bushokje zitten, ? Jonge of oude pleger, dit alles is in hetzelfde bedje ziek. Gebrek aan respect. De ouderen op de vergadering ? flink nageheuld door de meeste aanwezige politici ? zagen de jongeren als de grote schuldigen. Maar van wie zouden die jongeren dat toch geleerd hebben? En verkeerd parkeren, hondenpoep achterlaten, scheidsrechters uitschelden en sluikstorten in vuilnisbakken zijn niet meteen vergrijpen die aan jongeren kunnen toegeschreven worden. Deze problematiek is generatieoverschrijdend.
 • Speelweide KSA volledig gecompenseerd na Tussenkomst Groen op gemeenteraad

    Vorige week werd de nieuwe KSA-speelweide aan het lokaal in de Bloemestraat officieel geopend. Door de bouw van sporthal Meos en de aanleg van een ruimere parking, werd de originele speelweide van de KSA ingepikt. In het plan dat destijds aan de gemeenteraad werd voorgelegd was de oppervlakte van de nieuwe speelweide een stuk kleiner dan wat werd afgenomen. Groen! kwam tussen om een volledige compensatie te eisen. Op ons aandringen werd in de beslissing van de gemeenteraad opgenomen dat de KSA haar speelweide tot op de laatste vierkante meter na gecompenseerd zou krijgen aan de andere kant van hun lokaal.De meerderheid heeft zich aan haar woord gehouden. Mooi staaltje constructieve oppositie.
 • Vinger aan de Maldegemse pols

  Volg het doen en laten van het Maldegemse bestuur door een groene bril. 12 maart 2012Sociale huisvesting toch geen prioriteit voor CD&V?
 • Tussenkomsten Lies

  Verslag gemeenteraad 27 juni 2012 Verslag gemeenteraad 30 mei 2012Verslag gemeenteraad 25 april 2012