Nieuws

 • Groenprogramma met betrekking tot afval wordt uitgevoerd: winst, winst, winst!

  Groen-stem bij verkiezingen? Véél effect!    
 • Eerste openbare verlichting met led-technologie op grondgebied Maldegem

     Op voorstel van schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening Erwin Goethals, koos de verkavelaar van de nieuwe straat Baarlehof, een vertakking van de wijk 't Rivierenhof, voor led-verlichting. Zonder lichtcomfort te verliezen, besparen ledlampen tot 35 % energie ten opzichte van de klassieke lampen. Bovendien zijn paal en armatuur voor dit soort van verlichting goedkoper in aanschaf en dus op langere termijn ook in vervanging. Een meer duurzame oplossing dan voorheen die bovendien bespaart in de portemonnee. De samenvatting van het Groen-programma bij een kleine ingreep, die toch veel verschil maakt.
 • Voetgangers in de watten gelegd op Vossenhol

  Vanaf de Gotjensstraat tot de Oude Burkelslag werd het voetpad aan de kant van de school gerenoveerd. Dat was dringend nodig want er waren nogal wat problemen. waar buggy's, rolstoelen, kinderfietsjes en wandelaars gemakkelijk in evenwicht kunnen blijven. Ze worden dus niet langer geconfronteerd met een op- en neergaand en schuin hangend oppervlak ter hoogte van de oprit naar elke woning. Een speciale schuine oprijtegel verzorgt nu de verbinding tussen de rijweg en het wat hoger aangelegde voetpadoppervlak. De auto's die een oprit op willen, kunnen nog altijd over het voetpad heen rijden maar moeten dat aan lagere snelheid doen omdat voor hen de helling wat scherper geworden is. Een eenvoudige technische maatregel die veel verschil oplevert voor het comfort van de voetpadgebruiker.Het nieuwe voetpad heeft een lekker horizontaal oppervlak
 • Groen tevreden met duidelijke beleidskeuzes in meerjarenplanning

  Het is crisis. Groen wist dat de gemeente harde financiële noten te kraken had, toen ze in coalitie in het bestuur van Maldegem stapte. De voorgaande legislaturen heeft men het immers breed laten hangen. Maar samen met de nieuwe bestuursploeg van onze coalitiepartner werd voor een duidelijke breuk met het verleden gekozen. En voor een sober beleid. Het is crisis. En dat kan door een gemeentebestuur als een gemakkelijk excuus worden gebruikt om blind te besparen en belastingen te verhogen. Vele steden en gemeenten in Vlaanderen verhogen hun belastingen en gaan over tot naakte ontslagen in hun personeelsbestand. In Maldegem doen we dat NIET. Groen ijverde ervoor dat er duidelijke beleidskeuzes werden gemaakt, ondanks de moeilijke omstandigheden. Dat blijkt uit de hervorming van de gemeentebelastingen, waarin we de lasten verschuiven van de zwakkere naar de sterke schouders. Als één van de weinige gemeenten in Vlaanderen, verlagen we de personenbelasting en belonen dus wie werkt.  We schaffen de algemene gemeentebelasting af, die vooral de mensen die het minder breed hebben pijn deed. Intussen willen we de schulden van de gemeente  met 30% afbouwen tegen het einde van de legislatuur. Daarom vangen we de minder-inkomsten van de belastingverlaging en afschaffing, die de zwakkeren en middenklasse ten goede komen, op via een verhoging van de onroerende voorheffing, dus op bezit van eigendom. Een modaal gezin, met een gemiddeld inkomen en eigenaar van een rijhuis, zal voortaan minder belastingen betalen in Maldegem. Een persoon zonder beroepsinkomsten die in een riante villa woont zal voortaan meer bijdragen voor de dienstverlening van de gemeente.Het is crisis. En dat voelt iedereen, maar doet toch in de eerste plaats pijn aan de sociaal zwakkeren. Groen kiest ervoor om hen te helpen en vraagt aan hen die het breder hebben om wat meer van de gemeenschappelijke lasten te dragen.
 • Fiets- en wandelcomfort in de lift door kleine ingrepen

  Op aangeven van schepen van openbare werken Erwin Goethals maakte het college van burgemeester en schepenen budget vrij voor allerlei kleinere werkjes die toch een groot verschil maken. Zo werd het fietspad langs de Gentsesteenweg verbreed op de plaatsen waar er te bruuske zwenkingen in zitten. Door deze kleine ingreep kunnen fietsers voortaan veilig per twee naast elkaar die zachtere bochtjes nemen. Goed voor de talloze schoolkinderen die langs die weg van en naar Adegem fietsen of voor koppels, vrienden of gezinnen die per fiets de weg op gaan. Tandems waarop af en toe een persoon met een beperking op het passagierszadel zit of driewielers van personen met een beperking, kunnen nu veilig en vlot passeren. Kleine ingreep, groot verschil. Het verbrokkelde betonnen gedeelte van het fietswandelpad dat begint aan het St.-Annakasteel en dat dan door het park heen gaat richting zwembad en Gidsenlaan, werd weggebroken. Het werd vervangen door een zelfde soort betonklinkers als waaruit de rest van het fietswandelpad al bestaat. Geen angst meer voor vooral ouderen, sporters en kinderen om voeten te verzwikken of te vallen. Geen kapotte banden of wielen meer, geen zere ruggen meer want de talloze putten in het wegdek zijn verdwenen. Kleine ingreep, groot verschil.   Als je vanaf de Noordstraat in een rolstoel, met een buggy, te voet of met de fiets richting begraafplaats moet, vormen de kasseien van de eerste meters in de Kapelaanstraat een probleem. Verderop ligt er een voetpad in effen tegels . Vroeger lagen op die plaats, in het midden van de kasseiweg tussen TV-zaak Willemarck en Optiek Verstringe, twee rijen tegels die de vlakke verbinding garandeerden tussen het voetpad van de Noordstraat en dat van de Kapelaanstraat. Een beleid dat zich richt op de minst mobielen en de zachte weggebruiker, legt die tegelrijen daar opnieuw tussen. Mede op vraag van de seniorenraad is er weer betere, zachte mobilteit van en naar de begraafplaats mogelijk van uit het centrum zonder dat auto's daar hinder van ondervinden. Kleine ingreep, groot verschil.  
 • Van Pastorie tot Seniorenwoning

  Van Pastorie tot Seniorenwoning   Vernieuwend ,alternatief antwoord op de uitdaging waar de vergrijzing ons mee confronteert.
 • Groen Maldegem wisselt van trainer

  Patricia Stokx nam recentelijk ontslag als voorzitter van Groen Maldegem, nadat ze werd verkozen tot ocmw-raadslid. Beide functies zijn immers niet cumuleerbaar. Patricia heeft fantastisch werk geleverd als voorzitter en heeft samen met de kernploeg van Groen Maldegem de onderhandelingen gevoerd voor een sterk bestuursakkoord. Waarvoor onze welgemeende dank. Tijdens interne verkiezingen werd Malik Weyns op 7 mei verkozen tot nieuwe voorzitter van Groen Maldegem. Malik zal er samen met de Groen schepen, ocmw-voorzitter en raadsleden, evenals de kernploeg op toezien dat het bestuursakkoord getrouw wordt uitgevoerd. Hij zal ook verder timmeren aan het pad om zowel de interne partijwerking verder uit te bouwen als om het groene gedachtengoed verder te promoten.Malik is gehuwd en heeft twee jonge dochters. Hij is opgegroeid in Kleit, waar hij sinds enkele jaren opnieuw woont, na een verblijf van enkele jaren in de Vlaamse rand rond Brussel, waar hij zijn grote liefde leerde kennen. Hij werkt nog steeds in Brussel als federaal ambtenaar, en is als IT service manager verantwoordelijk voor grote informaticaprojecten tussen verschillende overheidsdiensten, die in het teken staan van het vereenvoudigen van de administratie voor burgers en bedrijven, en ambtenaren toelaten om efficiënter en beter te werken. Malik was reeds als student politiek actief en was gemeenteraadslid voor Groen van 1997 tot 2000.
 • Meerjarenplanning in Voorbereiding

  Meerjarenplanning in voorbereiding: Groen pleit voor duurzaamheid, fiscale rechtvaardigheid en bestrijding van armoede en vergrijzing Het meerjarenplan moet de financiële middelen voor de komende legislatuur vast leggen. Op basis van het onderhandelde bestuursakkoord en in nauw overleg met het managementteam ? de hoogste ambtenaren van het gemeentelijke apparaat ? legt het college van burgemeester en schepenen sinds begin maart en in de komende maanden het beleidsplan voor de legislatuur in een definitieve, ook budgetmatig verantwoorde plooi. Dat meerjarenplan wordt tegen eind dit jaar dan aan de gemeenteraad voorgelegd. Groen wil een evenwichtig meerjarenplan dat gebaseerd is op duurzaamheid en waar de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • Huis Wallyn komt vrij... Groen is blij

  Huis Wallyn komt vrij...Groen is blij  Door de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de dienstverlening voor de burger te centraliseren op twee sites, komen huis Wallyn en het Oud Schepenhuis in de Markstraat vrij. De gemeente heeft ook een woning vrij in de Kloosterstraat in Middelburg en er moet onder andere ook nagedacht worden over de toekomst van de site Van Cauteren en de evenementenloods op het Industrieterrein. In de komende weken hakt het college nog meer knopen door met betrekking tot het patrimonium van de gemeente. Het groenprogramma wil meer doen met minder en energie besparen waar het kan. We zien wat er uit de bus komt!
 • Groen Wil Politiek Diensbetoon Eruit

  Groen wil het politiek dienstbetoon eruit om de burgers beter te kunnen helpen Concrete problemen op het openbaar domein worden niet opgelost door raadsleden, schepenen of burgemeester wel door arbeiders. Politici kunnen enkel de boodschap van een burger doorgeven aan de ambtenaren en arbeiders die het moeten doen. Dat is een omweg en dus tijdverlies in functie van de oplossing van het probleem. Burgers nemen beter meteen contact op met de dienst infrastructuur op het nummer 050 72 86 00 of per mail via [email protected]